Studenter fra Treider Fagskoler søker reiselivspraksis

Kunne DU tenke deg å ha en lærevilig student hos deg i perioden  9April – 04.Mai 2018? 

I samarbeid med Treider Fagskoler fronter PATA Norway Chapter reiselivspraksis for skolens studenter. Arbeidspraksis er en god måte for fremtidige ansatte i reiselivet til å bli kjent med bransjen for første gang. 

Datoer: Mandag 9. april – fredag 04. mai 2018
Arbeidsdag: Hver dag
Arbeidstid: Mellom kl. 08:00 – 17:00.
Avtales direkte mellom student og bedrift. Studenten skal følge de arbeidstider som er vanlig i bedriften.
Lønn: Praksis er ulønnet. 

Kort om praksisforløpet
I vårsemesteret skal studentene være ute i praksis sammenhengende i 4 uker – fra mandag 9. april til fredag 04mai. Praksisen skal bidra til at studentene får erfaring fra bransjen for å bli bedre rustet for en jobb etter avsluttet utdanning. Målsettingen med praksisen er at studentene får delta i arbeidsoperasjoner og får en god innsikt i virksomheten og hvilke arbeidsoppgaver som utføres. På denne måten skal studentene være til god hjelp i praksisbedriften. Arbeidstiden avtales direkte mellom bedrift og student men utgangspunktet er full arbeidsdag. 

Som en del av praksisen skal studenten skrive en utførlig rapport om praksisbedriften. Rapporten skal synliggjøre at de har god kjennskap til virksomheten og de arbeidsoppgaver studenten har utført. Studenten skal tilegne seg kunnskaper om hvordan reiselivsbedriften ledes og drives gjennom å være en lærevillig, positiv, engasjert og målbevisst medarbeider i praksisperioden. 

Torsdag 31. mai arrangerer studentene workshop på Treider Fagskoler hvor de individuelt presenterer sin praksisbedrift på en selgende og informativ måte. Deltagerne på denne workshop er inviterte bransjefolk, gamle og nye reiselivsstudenter, alle studenter og administrasjonen på Treider Fagskoler, alle praksisbedrifter og pressefolk. 

Treider Fagskolers ansvar
Treider Fagskoler har utarbeidet en kontrakt/praksisavtale som fastsetter både studentens og arbeidsgiverens gjensidige forpliktelser. Kontrakten signeres av studenten, arbeidsgiveren og Treider Fagskoler. Studenten og praksisstedet følges opp av skolen både gjennom personlig møte og kontakt pr telefon/epost underveis. Praksisperioden evalueres i etterkant, både fra studenten og bedriftens side. 

Praksisbedriftens ansvar
Bedriften forplikter å legge forholdene til rette slik at studenten, i løpet av praksisperioden, tilegner seg den nødvendige innsikt og forståelse for de ulike aspekter av arbeidet som skal utføres. Studenter som har praksis som en obligatorisk del av utdanningen, må være til stede i mer enn 75 % av praksistiden for å få denne godkjent. Skolen ber om at arbeidsgiveren gir beskjed til skolen om studenten ikke oppfyller denne forpliktelsen. Praksisstedet er ansvarlig for at studenten inngår i bedriftens yrkesskadeforsikring i den perioden vedkommende har praksis ved bedriften.

Lokalisering: Treider Fagskole er lokalisert sentralt i Oslo sentrum.
Det er også i Oslo og omegn at behovet for praksisbedrifter er størst. Er praksisbedriften lokalisert utenfor Oslo, kan Treider videreformidle bedriftens interesse, men ikke garantere praksisstudent. 

Interessert? Registrer deg som interessert praksisbedrift ved å sende navn på bedrift og kontaktperson, samt en kort beskrivelse av din bedrift til Wenche Samuelsen wesa@foreleser.treider.no så fort som mulig. 

Registreringen er uforpliktende og er kun et uttrykk for at du som bedrift kan være interessert i å ta inn en praksisstudent vårsemesteret 2018. Etter mottatt søknad og evt. intervju med aktuelle reiselivsstudenter, står du som bedrift fritt til å bestemme om du ønsker å tilby den/de aktuelle studenten(e) reiselivspraksis i din bedrift. 

Om utdanningen Reiselivskoordinator ved Treider Fagskoler
Treider Fagskoler tilbyr en moderne, effektiv og fremtidsrettet utdanning innen reiseliv hvor det praktiske arbeid hele tiden står i fokus. Utdanningen Reiselivskoordinator på Treider Fagskoler er for de som ønsker en karriere i reiselivet uten å gå veien om lange studier på høyskole eller universitet. Utdanningen gir studentene kompetansegrunnlaget for å kunne jobbe i en av verdens største næringer, ikke bare i Norge, men i hele verden. Gjennom studieåret får studentene god kjennskap til viktige elementer som kultur, språk, geografi, økonomi, destinasjonskunnskap og solid bransjekunnskap. 

Om Treider Fagskoler
Treider Fagskoler tilbyr utdanninger på det administrative og merkantile området, med godkjenninger i henhold til fagskoleloven. Utdanningene er praktiske og direkte jobbkvalifiserende innenfor mange ulike bransjer og funksjoner. Alle faglærere har lang arbeidserfaring.

Comments are closed.

Adresse

PATA Norway Chapter
c/o Russell Taylor
Steinalderveien 7B,
1407 Vinterbro,
Norge.

Kontakt


Email: post@pata.no

PATA Nyhetsbrev / Newsletter