Pata Norway

Kart PATA

PACIFIC ASIA TRAVEL ASSOCIATION – en verdensomspennende organisasjon
PATA som ble stiftet på Hawai i 1951, er en ”non profit” organisasjon. PATA-området omfatter 43 land og dekker verdensdelen fra Pakistan og India i øst, over hele Asia og Stillehavet, frem til land ved den nord-amerikanske vestkysten.
PATAs formål er å fremme turismen og reisetrafikken til dette området ved bl.a. å øke reisebransjens kunnskaper om verdens raskest voksende reisemarked. Samtidig anser PATA det for viktig å finne en balanse mellom reisemålenes økonomiske vekst gjennom turisme og bevaring av deres natur og kulturelle identitet.

PATAS INTERNASJONALE MEDLEMMER
Over 100 nasjonale og lokale turistorganisasjoner, 55 fly- og cruiseselskaper, og flere tusen aktører fra reiselivsnæringen er medlemmer av PATA. Hovedorganisasjonen med sete i Bangkok publiserer tidskrifter, informerer medlemmene om alt som rører seg i PATA-området. Internasjonale workshops, messer og andre relevante aktiviteter blir organisert derfra.
Se www.pata.org, PATA’s offisielle webside, og www.travelwithpata.com, PATA’s informasjonside for alle med interesse for PATA-regionen.
www.pata.org
Og følg med PATA på sosial media.
twitter1   flicker1   youtube1

PATA CHAPTERS
Virksomheten ivaretas ellers av et økende antall lokale PATA-foreninger spredd over hele verden, såkalte PATA Chapters. Norway Chapter er ett av mer enn 43 chapters som totalt teller over 17000 medlemmer i reiselivsbransjen. Foruten alle nordiske land, deltar også de aller fleste europeiske land i PATA. De nordiske land spesielt, men også de europeiske foreningene har et tett samarbeide og utveksler erfaringer om spørsmål av felles interesse.

PATA NORWAY CHAPTER
Chapteret ble etablert i 1992 og teller i dag nærmere 150 medlemmer blant landets reisebyråer, turoperatører, flyselskaper, og nasjonale turistkontorer. Målet er å tilby alle medlemmene viktig og aktuell informasjon om PATA-landene, om utviklingen, trender, investeringer, utdannelsen, forskningen, og markedsføringen innen området.

NORDISKE CHAPTERE
Både Danmark, Sverige og Finland har egne chaptere. Er du interessert i å vite mer om dem og deres aktiviteter, trykk på følgende linker:

PATA DANMARK www.pata.dk
PATA SVERIGE www.patasweden.se
PATA FINLAND www.patafinland.org

This post is also available in: English

Adresse

PATA Norway Chapter
c/o Russell Taylor
Steinalderveien 7B,
1407 Vinterbro,
Norge.

Kontakt


Email: post@pata.no

PATA Nyhetsbrev / Newsletter