Innkalling til generalforsamling

Kart utilgjengelig

Date/Time
Date(s) - 21/02/2018
6:30 pm - 7:30 pm

Categories


Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i PATA Norway Chapter, som avholdes hos HRG.

Tid: Onsdag 21.februar 2018  kl 18:30
Sted: HRG, Tordenskiolds gate 8-10.

Saker som skal behandles på generalforsamling må være innsendt til styret senest 4 uker før møtet.

Til behandling foreligger

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 2. Kartlegging av stemmetall.
 3. Konstituering; valg av ordstyrer, referent og 2 personer til å signere protokollen.
 4. Styrets årsberetning.
 5. Regnskap.
 6. Fastsettelse av kontingent.
 7. Orientering om budsjett.
 8. Foreta følgende valg i henhold til § 6
  1. Valg av formann 2018 – 2020
  2. Valg av nestleder 2018 – 2019
  3. Valg av styremedlemmer og vara
 9. Danning av valgkomiteen 2018/2019
 10. Innkomne saker
  Forslag til vedtektsendringer

 Vennligst gi oss beskjed om du kommer innen 7.februar på post@pata.no   

For mer informasjon, se PATA Norway Chapter vedtekter og PATA Chapter Handbook.

Vedlegg:
–          Årsregnskap 2017
–          Budsjettforslag 2017
–          Årsberetning 2017

For å få vedlegg tilsendt kontakt oss på mail post@pata.no

Oslo, den 21. januar 2018

For styret i PATA Norway Chapter,
Anya Tonn , PATA Norway Chapter styreleder

Adresse

PATA Norway Chapter
c/o Russell Taylor
Steinalderveien 7B,
1407 Vinterbro,
Norge.

Kontakt


Email: post@pata.no

PATA Nyhetsbrev / Newsletter